Povpraševanje po prevozu

Vzpostavitev e-poslovanja podjetja Tomas trans

  
Naziv projekta: Vzpostavitev e-poslovanja podjetja Tomas Trans
Kratica projekta: Tomas e-Trans
Trajanje projekta: 15.11. 2018 – 31. 8. 2019
Celotna vrednost projekta: 37.942,00 EUR
Predvideno sofinanciranje projekta: 21.770,00 EUR

V podjetju smo zaradi vedno večjega obsega prodaje naših storitev na tujih trgih primorani optimizirati naše poslovanje in slediti vsem novejšim trendom na področju informacijske tehnologije, zato želimo s projektom vzpostaviti e-poslovanje za pospešitev vseh poslovnih procesov. V okviru projekta bomo najprej opravili analizo trenutnega stanja spletnega mesta, na podlagi ugotovljenih informacij pa bomo pripravili opisno opredelitev posameznih ukrepov. V programu bodo predstavljene vse projektne aktivnosti, ki vključujejo implementacijo naslednjih ukrepov:
  • elektronska izmenjava med partnerji
  • digitalizacija nastopov na sejmih
  • spletne strani za tuje trge
  • produktno-prodajni video
  • krepitev kompetenc in usposabljanje. 
Cilj projekta je povečati konkurenčnost podjetja, ki bo z izvedbo ukrepov vstopilo v digitalni svet in se tako predstavilo novim potencialnim kupcem kot podjetje, ki sledi novim tehnologijam in razvoju, poleg tega pa bodo ukrepi tudi bisvteno pripomogli k poenostavitvi poslovanja in prehodu podjetja na e-poslovanje.
 
Operacija se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020", prednostne osi: "Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP, prednostne naložbe "Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo, specifičnega cilja "Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP ". Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obsobju 2019-2022 - E-POSLOVANJE 2019-2022«.Več na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj”.
 
Prijava